Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc divendres dia
20 de novembre a les 9 del vespre en primera convocatòria i a 2/4 de 10 del vespre en
segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de l’assemblea ordinària del dia 21 de
novembre de 2014
2. Presentació de la memòria de les activitats realitzades durant el curs 2014-2015.
3. Presentació de les activitats previstes pel curs 2015-2016
4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’AMPA corresponents al curs
2014-2015.
5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’AMPA pel curs 2015-2016.
6. Renovació de la Junta Directiva de l’AMPA
7. Torn obert de paraules
Al final hi haurà projecció de fotos de diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any
i farem un ressopó amb productes de la nostra cuina.
PER LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR US ACONSELLEM I US RECOMANEM
L’ASSISTÈNCIA
L’experiència acumulada ens porta a assegurar que l’assemblea començarà a les 21:30 h., a
la segona convocatòria.