El menjador: una de les apostes de l’AFA

L’equip

Des de l’AMPA gestionem el servei de menjador. Perquè el menjador doni servei a la gran demanda que té disposem de 2 cuineres, 1 ajudant de cuina, 11 monitors i monitores i 1 coordinadora. Fan ús del servei de menjador uns 200 nens i nenes.

L’espai de migdia

Aquí teniu una presentació del què és l’espai de migdia a l’Era de Dalt.

Els menús

Durant el curs hi ha tres menús diferents: el menú de tardor, el menú d’hivern i el menú de primavera. Els menús els ha elaborat per una Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. D’aquesta manera, ens assegurem que els menús que se serveixen al menjador són variats i equilibrats.

Monitores del menjador

Informacions servei migdia

Us detallem els diferents aspectes del servei de menjador de la nostra escola, gestionat per l’AMPA, en col·laboració amb l’equip Directiu.

PREUS DEL SERVEI MIGDIA/MENJADOR

 • Consulteu a l’apartat de Documents de la web la relació de quotes on apareixen les que s’apliquen al servei de menjador.
 • Mantenim els Preus.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

 • Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 20 €.
 • Cal tenir en compte que aquestes quotes comprenen les despeses del dinar, servei de cuina, monitoratge (suposen aproximadament el 60 % del cost total), material …
 • Per calcular les mensualitats, s’ha comptat el preu corresponent a tots els dies d’escola i s’ha dividit per 10 mesos per tal de cobrar la mateixa quantitat cada mes. Ja s’ha tingut en compte els dies d’excursió i colònies ( si es fan).
 • Els alumnes que s’apuntin al servei de menjador per utilitzar-lo des de l’octubre o més endavant hauran de pagar una matrícula de 20 €.
 • Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador les 10 mensualitats hauran de pagar una quota addicional de 20 €.
 • Si no hi ha cap avís per donar-se de baixa, se suposarà que els alumnes que el curs passat utilitzaven el servei de menjador de manera fixa continuaran gaudint-lo. Per això, us demanem, si cal, l’actualització/inscripció als serveis de l’AMPA (el trobareu a la web o demaneu full adjunt d’inscripció).
 • Si un alumne/a fix/a passa 2 setmanes seguides sense assistir a l’escola i no fer ús del servei de menjador (motius justificats, malaltia, quarantena COVID…), al mes següent se li descomptarà l’import aquests dies.
 • Si queda impagada una quota mensual s’enviarà una carta d’avís, i si no es resol aquest problema en un termini de quinze dies l’alumne/a es donarà de
  baixa de manera immediata.
 • Les famílies amb beca de menjador hauran d’abonar íntegrament la quota corresponent. Quan es cobri la beca, l’escola farà l’oportú retorn a cada família.
 • En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució.

Condicions específiques del servei

Condicions específiques del servei: Seguint la línia del curs passat, es seguiran els protocols COVID marcats pel centre educatiu. Els alumnes hauran de dinar dins del seu grup estable. Quan surtin a l’exterior es podran barrejar amb altres grups sempre i quan tots els alumnes vagin amb mascareta.

Dinars esporàdics: El tiquet de menjador s’obté als caixers automàtics del BBVA o fent una transferència al nº de compte: ES61-0182-1815-11-0201528407. Feu arribar per correu electrònic l’avís de transferència o el tiquet efectiu. Al concepte heu de posar-hi el nom de l’alumne/a.

Dietes: El menjador no atendrà dietes especials, llevat de la típica d’arròs blanc i peix. En cas de convenir aquest menú alternatiu, caldrà avisar al matí. Qualsevol canvi en la dieta de l’alumne/a (al·lèrgies, intolerància a algun aliment, etc.) ha d’anar justificat per un certificat del seu metge. És INDISPENSABLE que feu arribar aquest justificant a l’AFA (no només a l’escola).

Torns i espais de dinar: Aquest any iniciarem canvis ens els torns de menjador:

 • P3 i P4 – S’ha habilitat un nou espai de menjador en una de les aules de les cargoles d’Educació Infantil. L’estona de descans (migdiada) es farà a l’aula de psicomotricitat ubicat a l’edifici d’infantil.
 • P5 – S’ha habilitat l’espai de l’antic despatx de l’AFA .
 • 1er, 2on i 3er – Dinaran a l’espai del menjador durant el primer torn del servei.
 • 4t, 5è i 6è – Dinaran a l’espai de menjador durant el segon torn del servei, prèvia desinfecció i ventilació de l’espai.

En qualsevol dels espais destinats a menjador, els/les alumnes estaran distribuïts/ïdes per grups estables, mantenint les distàncies de seguretat que marca el protocol COVID.

Menú: Durant el mes de setembre s’informarà a les famílies via Dinantia i pàgina web, del menú del servei de menjador. Durant el curs hi ha 3 menús diferents, un per a cada trimestre (tardor – hivern – primavera, per aquest ordre). Aquests menús estan supervisats per una dietista-nutricionista que ens aporta també una recomanació dels sopars, equilibrats al dinar del menú.

Material: Els alumnes de P3, P4 i P5 NO han de portar pitets. Els alumnes de P3 a 6è fan servir tovallons que proporciona el mateix servei de menjador.

Activitats organitzades: S’organitzaran jocs, activitats i tallers, respectant, en tot moment, la normativa establerta.

Informes del menjador: Els/les pares/mares reben dos informes de menjador coincidint amb el 1r i 3r trimestre del curs. Sobre qualsevol incidència de comportament, desperfectes, canvi en els hàbits alimentaris o altres, que es pugui produir, s’informa puntualment (al/la mestre/a – tutor/a i als/les pares/mares). Si no rebeu cap notificació voldrà dir que el comportament és correcte.