El menjador: una de les apostes de l’AFA

L’equip

Des de l’AMPA gestionem el servei de menjador. Perquè el menjador doni servei a la gran demanda que té disposem de 2 cuineres, 1 ajudant de cuina, 11 monitors i monitores i 1 coordinadora. Fan ús del servei de menjador uns 200 nens i nenes.

Els menús

Durant el curs hi ha tres menús diferents: el menú de tardor, el menú d’hivern i el menú de primavera. Els menús els ha elaborat per una Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. D’aquesta manera, ens assegurem que els menús que se serveixen al menjador són variats i equilibrats.

Monitores del Cicle d’Educació Infantil
Laura, Alba i Munsa

Monitors del Cicle Inicial
Àlex i Marc

Monitores del Cicle Mitjà
Pilar i Anna

Monitores del Cicle Superior
Mònica, Danae i Aina

Coordinadora del servei
Noèlia

Equip de cuina
Conxita (cuinera), Lluïsa i Rita (ajudants de cuina)

Informacions servei migdia

Us detallem els diferents aspectes del servei de menjador de la nostra escola, gestionat per l’AMPA, en col·laboració amb l’equip Directiu.

PREUS DEL SERVEI MIGDIA/MENJADOR

 • Consulteu a l’apartat de Documents de la web la relació de quotes on apareixen les que s’apliquen al servei de menjador.
 • Mantenim els Preus.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

 • Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 20 €.
 • Cal tenir en compte que aquestes quotes comprenen les despeses del dinar, servei de cuina, monitoratge (suposen aproximadament el 60 % del cost total), material …
 • Per calcular les mensualitats, s’ha comptat el preu corresponent a tots els dies d’escola i s’ha dividit per 10 mesos per tal de cobrar la mateixa quantitat cada mes. Ja s’ha tingut en compte els dies d’excursió i colònies ( si es fan).
 • Els alumnes que s’apuntin al servei de menjador per utilitzar-lo des de l’octubre o més endavant hauran de pagar una matrícula de 20 €.
 • Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador les 10 mensualitats hauran de pagar una quota addicional de 20 €.
 • Si no hi ha cap avís per donar-se de baixa, se suposarà que els alumnes que el curs passat utilitzaven el servei de menjador de manera fixa continuaran gaudint-lo. Per això, us demanem, si cal, l’actualització/inscripció als serveis de l’AMPA (el trobareu a la web o demaneu full adjunt d’inscripció).
 • Si un alumne/a fix/a passa 2 setmanes seguides sense assistir a l’escola i no fer ús del servei de menjador (motius justificats, malaltia, quarantena COVID…), al mes següent se li descomptarà l’import aquests dies.
 • Si queda impagada una quota mensual s’enviarà una carta d’avís, i si no es resol aquest problema en un termini de quinze dies l’alumne/a es donarà de
  baixa de manera immediata.
 • Les famílies amb beca de menjador hauran d’abonar íntegrament la quota corresponent. Quan es cobri la beca, l’escola farà l’oportú retorn a cada família.
 • En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució.

Condicions específiques del servei

En línia a la normativa de l’Escola en base a la situació excepcional de pandèmia, hem hagut d’adaptar el nostre servei: EPI’s, espais, capacitat màxima menjador, distribució grups, nombre de torns, tasques neteja i desinfecció, normativa, circulació alumnes, nombre de monitors/es, etc… a la nova situació.

 • Dinars esporàdics: el tiquet de menjador s’obté als caixers automàtics del BBVA o fent una transferència al núm. Compte: ES61-0182-1815-11-0201528407. Féu arribar per correu electrònic l’avís de transferència o el tiquet efectiu a on com a concepte heu de posar el nom de l’alumne.
 • Dietes: el menjador no atendrà dietes especials, llevat de la típica d’arròs blanc i peix. En cas de convenir aquest menú alternatiu, caldrà avisar al matí. Qualsevol canvi en la dieta de l’alumne (al·lèrgies, intolerància a algun aliment, …) ha d’anar justificat per un certificat del seu metge. PER TANT, ÉS INDISPENSABLE QUE FEU ARRIBAR AQUEST CERTIFICAT A L’AMPA I NO NOMÉS A L’ESCOLA.
 • Torns dinar: farem 2 torns de dinar. El primer torn es correspon a Infantil, inicial i una part de mitjà i el segon torn, cicle superior i una part de mitjà. Després de cada torn fem tasques de desinfecció. Els alumnes se senten per grups estables separats dels altres grups per les distàncies reglamentàries.
 • Menú: durant el mes de setembre s’informarà als pares del menú del servei de menjador. Se’n fan tres de diferents, 1 per cada trimestre (tardor – hivern – primavera, per aquest ordre). Aquests menús estan supervisats per una dietista-nutricionista que ens aporta també una recomanació dels sopars equilibrats al dinar del menú.
 • Material (tots els alumnes hauran de portar mascareta excepte per a fer els àpats): els alumnes de P3, P4 i P5: NO CAL portar pitets. Els alumnes de P3 a 6è fan servir tovallons.
 • Activitats organitzades: S’organitzaran jocs, activitats i tallers respectant en tot moment les normes establertes.
 • Informes de menjador: els pares reben dos informes de menjador coincidint amb el 1r i 3r trimestre del curs. Sobre qualsevol incidència de comportament, desperfectes causats, canvi en els hàbits alimentaris … que es pugui produir, s’informa puntualment (al mestre/a – tutor/a i als pares). Si no rebeu cap notificació, voldrà dir que el comportament és correcte.