El menjador: una de les apostes de l'AMPA

Ja fa anys que l'AMPA de l'Era confia en gestionar personalment el menjador de l'escola: creiem que és important per la bona alimentació dels nostres fills .

Menjador

Des de l’AMPA gestionem el servei de menjador. Perquè el menjador doni servei a la gran demanda que té disposem de 2 cuineres, 1 ajudant de cuina, 11 monitors i monitores i 1 coordinadora. Fan ús del servei de menjador uns 200 nens i nenes.

Els menús

Durant el curs hi ha tres menús diferents: el menú de tardor, el menú d’hivern i el menú de primavera. Els menús els ha elaborat per una Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. D’aquesta manera, ens assegurem que els menús que se serveixen al menjador són variats i equilibrats.

Informacions servei migdia (2020-2021)

Us detallem els diferents aspectes del servei de menjador de la nostra escola, gestionat per l’AMPA, en col·laboració amb l’equip Directiu.

PREUS DEL SERVEI MIGDIA/MENJADOR

 • Consulteu a l’apartat de Documents de la web la relació de quotes on apareixen les que s’apliquen al servei de menjador.
 • Mantenim els Preus.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

 • Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 20 €.
 • Cal tenir en compte que aquestes quotes comprenen les despeses del dinar, servei de cuina, monitoratge (suposen aproximadament el 60 % del cost total), material …
 • Per calcular les mensualitats, s’ha comptat el preu corresponent a tots els dies d’escola i s’ha dividit per 10 mesos per tal de cobrar la mateixa quantitat cada mes. Ja s’ha tingut en compte els dies d’excursió i colònies ( si es fan).
 • Els alumnes que s’apuntin al servei de menjador per utilitzar-lo des de l’octubre o més endavant hauran de pagar una matrícula de 20 €.
 • Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador les 10 mensualitats hauran de pagar una quota addicional de 20 €.
 • Si no hi ha cap avís per donar-se de baixa, se suposarà que els alumnes que el curs passat utilitzaven el servei de menjador de manera fixa continuaran gaudint-lo. Per això, us demanem, si cal, l’actualització/inscripció als serveis de l’AMPA (el trobareu a la web o demaneu full adjunt d’inscripció).
 • Si un alumne/a fix/a passa 2 setmanes seguides sense assistir a l’escola i no fer ús del servei de menjador (motius justificats, malaltia, quarantena COVID…), al mes següent se li descomptarà l’import aquests dies.
 • Si queda impagada una quota mensual s’enviarà una carta d’avís, i si no es resol aquest problema en un termini de quinze dies l’alumne/a es donarà de
  baixa de manera immediata.
 • Les famílies amb beca de menjador hauran d’abonar íntegrament la quota corresponent. Quan es cobri la beca, l’escola farà l’oportú retorn a cada família.
 • En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució.

Condicions específiques del servei (2020-2021)

En línia a la normativa de l’Escola en base a la situació excepcional de pandèmia, hem hagut d’adaptar el nostre servei: EPI’s, espais, capacitat màxima menjador, distribució grups, nombre de torns, tasques neteja i desinfecció, normativa, circulació alumnes, nombre de monitors/es, etc… a la nova situació.

 • Dinars esporàdics: el tiquet de menjador s’obté als caixers automàtics del BBVA o fent una transferència al núm. Compte: ES61-0182-1815-11-0201528407. Féu arribar per correu electrònic l’avís de transferència o el tiquet efectiu a on com a concepte heu de posar el nom de l’alumne.
 • Dietes: el menjador no atendrà dietes especials, llevat de la típica d’arròs blanc i peix. En cas de convenir aquest menú alternatiu, caldrà avisar al matí. Qualsevol canvi en la dieta de l’alumne (al·lèrgies, intolerància a algun aliment, …) ha d’anar justificat per un certificat del seu metge. PER TANT, ÉS INDISPENSABLE QUE FEU ARRIBAR AQUEST CERTIFICAT A L’AMPA I NO NOMÉS A L’ESCOLA.
 • Torns dinar: farem 4 torns de dinar que corresponen als 4 cicles d’Escola (Infantil, inicial, mitjà i superior). Després de cada torn fem tasques de desinfecció. Els alumnes se senten per grups estables separats dels altres grups per les distàncies reglamentàries.
 • Menú: durant el mes de setembre s’informarà als pares del menú del servei de menjador. Se’n fan tres de diferents, 1 per cada trimestre (tardor – hivern – primavera, per aquest ordre). Aquests menús estan supervisats per una dietista-nutricionista que ens aporta també una recomanació dels sopars equilibrats al dinar del menú.
 • Material (tots els alumnes hauran de portar mascareta excepte per a fer els àpats): els alumnes de P3, P4 i P5: NO CAL portar pitets. Els alumnes de P3 a 6è fan servir tovallons.
 • Activitats organitzades: S’organitzaran jocs, activitats i tallers respectant en tot moment les normes establertes.
 • Informes de menjador: els pares reben dos informes de menjador coincidint amb el 1r i 3r trimestre del curs. Sobre qualsevol incidència de comportament, desperfectes causats, canvi en els hàbits alimentaris … que es pugui produir, s’informa puntualment (al mestre/a – tutor/a i als pares). Si no rebeu cap notificació, voldrà dir que el comportament és correcte.