Documents i quotes

Documents del curs 2023-2024

Troba aquí tota la documentació relacionada amb l'AFA

Actes de les junta del curs 2023-2024

Aquí trobareu les actes mensuals de les reunions de la junta.

Quotes i IBANs pel curs 2023-2024

Troba aquí totes les quotes dels serveis de l'AFA aprovades per consell escolar i una relació dels IBANs per a ingressos a l'AFA.
QUOTASOCI AFANO SOCI AFATIQUET ESPORÀDIC SOCI AFATIQUET ESPORÀDIC NO SOCI AFA
AFA (per família)45,00€---------
AFA Formació-llibres (per alumne)85,00€---------
Acollida matins (usuari/mes)36,00€54,00€3,00€5,00€
Acollida tardes (usuari/mes)36,00€54,00€3,00€5,00€
Menjador (usuari/mes)108,00€140,00€6.70€9.40€
SERVEINÚMERO D'IBANTERMINIS DE PAGAMENT
Quota anual de l'AFAES57 0182 1815 1602 0853 9879Setembre
Material pedagògicES57 0182 1815 1602 0853 9879Novembre
Escola oberta de setembreES57 0182 1815 1602 0853 9879Abans del dia 2 de setembre
ExtraescolarsES57 0182 1815 1602 0853 9879Mensual
Servei acollida matí i tardaES61 0182 1815 1102 0152 8407Cada mes en cas de ser usuaris fixes o quan s'utilitzi eventualment el servei
MenjadorES61 0182 1815 1102 0152 8407Cada mes en cas de ser usuaris fixes o quan s'utilitzi eventualment el servei

Documents del curs 2022-2023

Troba aquí tota la documentació relacionada amb l'AFA

Actes de les junta del curs 2022-2023

Aquí trobareu les actes mensuals de les reunions de la junta.

Actes de les junta del curs 2021-2022

Aquí trobareu les actes mensuals de les reunions de la junta.