Benvolgudes famílies,

Us enviem la convocatòria de l’assemblea ordinària d’enguany:

Dia: dijous 9 de novembre de 2023

Primera convocatòria: 21.00 h.

Segona convocatòria: 21.15 h.

Lloc: menjador de l’escola

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea ordinària de data 3/11/22 (vegeu document adjunt).

2. Presentació de les activitats realitzades durant el curs 2022-23.

3. Presentació de les activitats previstes durant el curs 2023-24.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’AFA del curs 2022-23.

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’AFA pel curs 2023-24.

6. Renovació de la Junta Directiva de l’AFA.

7. Torn obert de paraula.

Esperem comptar amb la vostra presència.

Moltes gràcies.