Acollida: conciliació laboral i escolar

Acollida matins

Horari: L’horari serà de les 7:45 a les 9:00 hores.

Entrada: Es farà per la porta de la cuina del Carrer Andreu Molera. Truqueu el timbre i la monitora us vindrà a recollir els/les vostres fills /filles. Els/les alumnes d’acollida matinal han d’entrar a l’escola amb la mascareta posada (de 1er a 6è).

Espai: L’espai destinat a acollir els alumnes del servei d’acollida serà el menjador de l’escola, on es distribuiran els/les alumnes per grups estables, complint amb les distàncies de seguretat establertes.

Important: L’esmorzar està inclòs en el preu i podran gaudir-lo sempre que arribin abans de les 8:30 hores. Aquest esmorzar també serà supervisat per una dietista-nutricionista.

Sistema de pagament: Es farà com el del menjador. Tots els dies del curs escolar repartit en 10 mensualitats iguals. Es contempla també el pagament per dies esporàdics. Com en el cas del servei de migdia, caldrà anar al caixer del BBVA (o fer transferència) i pagar els tiquets només en cas que no tingueu cap rebut domiciliat amb l’AFA. Si teniu rebuts domiciliats (per exemple del servei de menjador) l’ús esporàdic del servei d’acollida de matí es podrà girar el més següent. Els/les alumnes fixes que no utilitzin aquest servei els 10 mesos (que comencin més tard o acabin abans de juny) hauran de pagar una quota addicional de 12 €. Els preus del servei de matí són únics, independentment de l’hora d’arribada. Poden acollir-se a la condició de FIXOS aquells/es alumnes que es quedin un mínim de 3 dies a la setmana durant tot el curs. El preu es farà proporcional a la quota sencera. Caldrà especificar els dies de la setmana i NO es podran canviar per uns altres. En cas de necessitat, s’haurà de pagar un suplement de 12 €. En el cas que es retornin els rebuts domiciliats, al pagament en efectiu se li afegiran les despeses ocasionades per aquesta devolució. Si no ens dieu el contrari, els alumnes fixes del curs passat continuaran sent-ho un altre cop. Per tant, recordeu a actualitzar si cal, la inscripció als serveis de l’AFA.

Acollida tardes

Horari: L’horari serà de les 16:30 a les 18:00 hores. El berenar està inclòs en el preu. Aquest berenar serà a base de llet, pa amb embotit o formatge, fruita, galetes, iogurt, etc.

Sortida: La sortida dels alumnes serà per la porta de la cuina, al Carrer Andreu Molera.

Espai: L’espai que s’utilitza per oferir aquest servei és el menjador de l’escola i el pati exterior. Els/les alumnes es distribuiran per grups estables a l’estona de berenar. La resta d’estona es podran barrejar entre els grups estables, sempre i quan tots els alumnes facin ús de la mascareta.

Sistema de pagament: El sistema de pagament, les tarifes i les condicions generals de la prestació del servei seran idèntiques a les del servei matí.

Esmorzars i berenars

DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
PA TORRAT AMB OLI I FORMATGE

LLET AMB CACAO O SENSE O
IOGURT NATURAL

FRUITA DEL TEMPS
FRUITS SECS
PA AMB OLI D’OLIVA I GALL D’INDI

LLET AMB CACAO O SENSE O
IOGURT NATURAL

FRUITA DEL TEMPS
FRUITS SECS
PA AMB TOMÀQUET I LLANGONISSA

LLET AMB CACAO O SENSE O
IOGURT NATURAL

FRUITA DEL TEMPS
FRUITS SECS
COCA DE FORNER

LLET AMB CACAO O SENSE O
IOGURT NATURAL

FRUITA DEL TEMPS
FRUITS SECS
PA AMB TOMÀQUET I PERNIL DOLÇ

LLET AMB CACAO O SENSE O
IOGURT NATURAL

FRUITA DEL TEMPS
FRUITS SECS

*EL CACAO ÉS SENSE SUCRES AFEGITS.
*ELS FRUITS SECS NOMÉS S’OFERIRAN ALS INFANTS DE MÉS DE 4 ANYS.