Tal i com així vam avançar en l’aprovació dels pressupostos de l’Assemblea de socis de data 7/11/2017, enguany l’AMPA, amb la seva tresoreria, segueix estant en disposició d’invertir en diferents projectes. Una línia d’actuació sempre ha estat la col·laboració amb les famílies en tot allò que suposi facilitar l’educació als nostres fills. És en aquesta línia que la Junta de l’AMPA ha considerat l’ajuda directa econòmica com a forma de suport explícit a aquesta labor. Així, els llibres que l’Escola cataloga de lectura obligada que hem de comprar als nostres fills durant aquest any tindran una subvenció del 75%. Aquesta mesura d’ajuda directa a les famílies es començarà a aplicar a partir de la data d’aquest comunicat i donarà cobertura als llibres de lectura obligada de 1r, 2n, 4t, 5è i 6è.

 

La forma de tramitar-ho serà mitjançant la recollida de tiquet per part d’un adult a les oficines de l’AMPA els dies 18, 19 i 20 de desembre en horari d’oficina, un cop finalitzat aquests dies no es donarà cap tiquet sense justificació o avís previ.

 

Sense més, esperem la bona acollida de la mesura.