Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc dimarts dia 28 de novembre a les 20:00 en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 11 de novembre de 2016
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general extraordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2017
3. Presentació de la memòria de les activitats realitzades durant el curs 2016-2017.
4. Presentació de les activitats previstes pel curs 2017-2018
5. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’AMPA corresponents al curs 2016-2017.
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’AMPA pel curs 2017-2018.
7. Torn obert de paraules

Al final hi haurà projecció de fotos de diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any i farem un ressopó amb productes de la nostra cuina.

PER LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR US ACONSELLEM I US RECOMANEM L’ASSISTÈNCIA

L’experiència acumulada ens porta a assegurar que l’assemblea començarà a les 20:30 h., a la segona convocatòria.