Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc divendres dia 11 de novembre a les 9 del vespre en primera convocatòria i a 2/4 de 10 del vespre en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea ordinària del dia 20 de novembre de 2015
2. Presentació de la memòria de les activitats realitzades durant el curs 2015-2016.
3. Presentació de les activitats previstes pel curs 2016-2017
4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’AMPA corresponents al curs 2015-2016.
5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’AMPA pel curs 2016-2017.
6. Renovació de la Junta Directiva de l’AMPA
7. Torn obert de paraules

Al final hi haurà projecció de fotos de diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any i farem un ressopó amb productes de la nostra cuina.

PER LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR US ACONSELLEM I US RECOMANEM L’ASSISTÈNCIA

L’experiència acumulada ens porta a assegurar que l’assemblea començarà a les 21:30 h., a la segona convocatòria.