A causa de la situació actual de crisi sanitària que estem vivint i amb la consegüent paralització de l’activitat comercial que pot repercutir a l’estabilitat econòmica de les famílies, des de la candidatura que vam resultar electes a les eleccions de l’AFA del desembre de 2020, després de fer una valoració de l’estat dels comptes de l’AFA, va considerar convenient i factible aquesta opció. Això no implica la supressió d’aquesta quota, que se seguirà cobrant el curs vinent.