Depenent de l’últim contacte amb el company/a positiu, caldrà que tots els infants es facin la prova i quedaran confinats el període que es cregui oportú.