El preu d’aquest curs 2020-2021 és de 6,70€ per dia per esporàdics (1 o 2 dies a la setmana) o bé  de 108€ mensuals si els/les alumnes utilitzen el servei 5 dies a la setmana, 86,40€ si utilitzen el servei 4 dies a la setmana i 64,80€ si l’utilitzen 3 dies a la setmana.

Aquest preu pot variar el curs vinent 2021-2022 atenent a les orientacions del Departament d’Educació.