Totes les famílies que facin ús del menjador tant de forma habitual com esporàdica, hauran de fer el registre prèviament a través del formulari de l’AFA, omplint els camps corresponents, inclòs el número de compte bancari i document SEPA.

Ja no es vendran tiquets físics al despatx del AFA.

La forma en la que es farà el pagament mensual serà de forma domiciliada, per aquells alumnes que utilitzin el serveis de manera fixa (entre 5 i 3 dies setmanals).

En cas d’utilitzar els serveis 1 o 2 dies setmanals, de forma estable durant un mes, es permet el pagament a través de transferència o ingrés bancari dels dies que s’ha utilitzat el servei. Tnt si el pagament es fa amb transferència com amb ingrés bancari serà necessari fer arribar el comprovant de pagament a través del correu electrònic info@afaleradedalt.com o bé deixar el document acreditatiu a la bústia de l’AFA situada al C.Andreu Molera.

En cas de que s’utilitzi algun servei de forma esporàdica, s’haurà de fer el pagament d’aquest previ a través de transferència o ingrés bancari i fent arribar el comprovant de l’ingrés a través del correu electrònic info@afaleradedalt.com o bé deixar el document acreditatiu a la bústia de l’AFA situada al C.Andreu Molera.

El número de compte on fer l’ingrés dels imports corresponents a algun dels serveis abans esmentats és el següent: ES61 0182 1815 1102 0152 8407.