Gràcies a la quota que es paga de l’AMPA i de Material Pedagògic, les famílies disposem de molts serveis que faciliten el nostre dia a dia.

La nostra AMPA paga per a tos els alumnes de l’Escola una gran part d’activitats educatives que es fan en horari lectiu (escolar), els dota de nous aprenentatges i coneixements i facilita el desdoblament de les classes en grups més petits, cosa que permet fer un treball més personalitzat en benefici de tots els nostres fills i filles. És un valor diferencial de la nostra Escola, en gaudeix tot l’alumnat, aporta coneixements, aprenentatges de grup, i ajuda a una millor cohesió escolar.