Sí, dins de l’organització del menjador es duu a terme activitats de lleure i tallers per diferents grups, així com de jocs de pati i jocs esportius.