A l’AFA es pot col·laborar de moltes formes i amb molts graus d’implicació. Si ets una familia interesaada en formar part de l’AFA, ens pots enviar un mail a presidencia@afaleradedalt.com.