Mensualment es passa un rebut bancari amb l’import del mes en curs, pels alumnes que utilitzen aquest servei de manera fixa (entre 3 i 5 dies setmanals).