Com cada any, l’AMPA organitza, pels dies que l’escola farà jornada intensiva (classes de 9 a 13 h.), activitats per als nens i nenes del centre en horari de tarda: de 15h a 16,30 h. Recordeu que aquest curs la jornada intensiva serà de deu dies, des de l’11 fins al 22 de juny, ambdós inclosos.

Si estan interessats cal que emplenin aquesta butlleta (BUTLLETA INSCRIPCIÓ) i la portin a la consergeria (caixa de l’AMPA) junt amb el comprovant d’ingrés bancari on consti el nom de la família

Data límit: 5 de juny de 2018