Des de l’associació de mares i pares de l’Escola Era de Dalt de Tona, volem fer-vos saber que com a acord unànime de la Junta Directiva a la passada reunió de dimarts 29 de setembre, es va prendre la decisió de convocar eleccions pel dilluns 26 d’octubre de 2020.

A continuació anem detallant els passos a seguir per a configurar la nova junta:

1. ASSEMBLEA GENERAL:

El dia 21 d’octubre de 2020 a les 20.30h. es convoca una Assemblea General telemática (https://meet.google.com/dvg-ovdy-feh) amb els següents punts de l’ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. Adjuntem acta.
 2. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2019-2020.

2. JUNTA DIRECTIVA SORTINT

La Junta actual farà acord de cessament dels càrrecs actuals en una única fulla amb totes les signatures amb data i efecte de 22 d’octubre. A partir d’aquí, totes les responsabilitats continuaran operatives “en funcions”.

3.ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA:

Es convoca  Assemblea Extraordinària el dia 26 d’octubre de 2020 amb els següents punts de l’ordre del dia:

 1. Eleccions a la Junta de Govern de forma telemàtica (via Dinàntia). De les 9 hores a les 21 hores.
 2. Ratificació resultats a les 21.30 hores (https://meet.google.com/ysd-bykk-ynp)

4.PROCÉS ELECTORAL:

Totes les famílies d’aquesta Escola sou membres de l’associació i per aquest motiu podeu presentar una candidatura (de mínim 3 membres) i sempre formant un equip. Les passes del procés son les següents:

 1. Constitució de la mesa electoral: 6 d’octubre.
 2. Elaboració del calendari electoral: 7 d’octubre.
 3. Exposició del cens: 13 d’octubre.
 4. Reclamacions sobre el cens: del 13 al 15 d’octubre.
 5. Resolució del cens: 16 d’octubre.
 6. Presentació de candidatures a la mesa (com a mínim 3 membres): 19 d’octubre.
 7. Propaganda candidatures: entre el 19 i 24 d’octubre.
 8. Jornada de reflexió: 25 d’octubre.
 9. Votacions: 26 d’octubre.

5.NOVA JUNTA DIRECTIVA ENTRANT:

Es convocarà, per part de la nova Junta entrant en posterioritat a la proclamació de la candidatura guanyadora,  l’Assemblea General Ordinària per a la presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost anual pel curs 2020-2021.

Finalment, recordar que l’AMPA d’aquesta escola té l’objectiu de donar suport i assistència als membres de l’associació, gestionar el menjador escolar, organitzar activitats extraescolars i col·laborar amb l’escola per tal sumar esforços per una educació millor i de qualitat pels nostres fills/es.

Moltes gràcies!

Junta AMPA L’Era de Dalt.

www.amplaeradedalt.com

info@ampaleradedalt.com