Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc dimarts dia 27 de novembre a les 20:00 en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general extraordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2017
  2. Presentació de la memòria de les activitats realitzades durant el curs 2017-2018.
  3. Presentació de les activitats previstes pel curs 2018-2019
  4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’AMPA corresponents al curs 2017-2018.
  5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’AMPA pel curs 2018-2019.
  6. Menjador.
  7. Torn obert de paraules

 

Al final hi haurà projecció de fotos de diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any i farem un ressopó amb productes de la nostra cuina.

PER LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR US ACONSELLEM I US RECOMANEM L’ASSISTÈNCIA

L’experiència acumulada ens porta a assegurar que l’assemblea començarà a les 20:30 h., a la segona convocatòria.