Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA que tindrà lloc dimarts dia 3 de desembre a les 20:00 en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general extraordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2018
  2. Presentació de la memòria de les activitats realitzades durant el curs 2018-2019.
  3. Presentació de les activitats previstes pel curs 2019-2020
  4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’AMPA corresponents al curs 2018-2019.
  5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’AMPA pel curs 2019-2020.
  6. Canvi de càrrecs dins de la Junta de l’AMPA.
  7. Torn obert de paraules

 

Al final hi haurà projecció de fotos de diferents activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any i farem un ressopó amb productes de la nostra cuina.

PER LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR US ACONSELLEM I US RECOMANEM L’ASSISTÈNCIA.

L’experiència acumulada ens porta a assegurar que l’assemblea començarà a les 20:30 h., a la segona convocatòria.